zapisz.blog
Ks. Walerian Serwatowski – „Udzielność” [1868]
Gdy przedwieczne „Słowo” Ojca niebieskiego „stało się ciałem i mieszkało między nami”, to jest, gdy druga Trójcy przenajświętszej osoba ludzką przyjęła naturę, rozpoczęły się ogółowe ju…