zapisz.blog
Rząd czy nierząd? [Warszawa, 19 listopada 1918]
Oświadczenia, złożone dzisiaj przez posłów poznańskich i galicyjskich, Koło międzypartyjne oraz Zjednoczenie narodowe w Galicji, nie pozostawiają żadnej wątpliwości co do tego, jakie stanowisko z…