zapisz.blog
Nowe władze Republiki Polskiej [Warszawa, 17 listopada 1918]
Warszawa, 17 listopada 1918 Do Ob. Komendanta Józefa Piłsudskiego Obywatelu Komendancie! Dnia 14 listopada b. r. powierzyłeś mi Obywatelu Komendancie sprawę przedłożenia sobie listy członków rządu,…