zapisz.blog
Polska komisya likwidacyjna obejmuje władzę cywilną i wojskową w Galicyi [Kraków, 1 listopada 1918]
Generał Huyn, sprawujący jeszcze ciągle urząd namiestnika Galicyi, ogłosił w dniu wczorajszym okólnik do „podległych” mu urzędów, w którym realizowanie przyłączenia Galicyi do Polski nazywa „obecni…