zapisz.blog
Juliusz Słowacki do Zofii Mielęckiej [8 września 1848]
Bracie najmilszy Sofossie – dlaczegoś wątpił? Tymi słowy, którymi Pan Jezus zgromił tonącego Piotra, odpowiadam ci – bom cię spotkał także w morzu świata tonącą – i rzekłem do cie…