zapisz.blog
Czesław Miłosz – „Poezja jest jednym gospodarstwem” [1989]
Poezja każdego języka jest jednym gospodarstwem, w którym spadkobiercy uprawiają grunt przygotowany przez ich ojców. Nieświadomie albo świadomie kontynuują dzieło zaczęte kilka wieków temu. Czy moż…