zapisz.blog
Bronisław Trentowski – „Polska, Dziennik Polityczny” [1848]
Polską mianujemy Dziennik nasz, który założył sobie wyjarzmienie za najprzedniejszy cel i przez to chce być wszystkiego Narodu odgłosem. Imię Dziennika tego wypowiada nasze myśli, uczucia i chęci. …