zapisz.blog
​Jerzy Stempowski – „Biedny Tomek i literaci”
„Radość posiadania jest dziś zatruta przez niepewność posiadania i zaczyna wymagać nowych podniet, chociażby przez zestawienie jej ze smutnym położeniem ubogich. Sama nawet złota młodzież pij…