zapisz.blog
Stefan Napierski zjadliwie o Antonim Słonimskim [20 lipca 1935]
Podstarzałemu kronikarzowi „Wiadomości Literackich” winienem kilka słów odpowiedzi. Styl, metody, chwyty dialektyczne wypadów Słonimskiego znane są od lat. Nie tracę nadziei, iż nadarzy się sposobn…