zapisz.blog
Karol Irzykowski – „Niezrozumialstwo inter augures (słaba odpowiedź osaczonego zrozumialca)” [1924]
Jeżeli dotychczas jeszcze nie ma dzieła, które by szczegółowo, a nie pobieżnie i „syntetycznie”, ukazało całokształt poezji polskiej od r. 1918, to z powodu nie wyznanej trudności: oto znaczna częś…