zapisz.blog
Jan Lam – Kronika Lwowska [1868]
Mimo złotego prawidła, że każdy piszący powinien od razu wpadać in medias res i unikać wszelkiej nudnej i rozwlekłej przemowy, trudno mi tym razem obejść się bez wstępu, choćby tylko dla wytłumacze…