zapisz.blog
Zamiast wstępu
„Jak pojedyńczy człowiek, tak każdy naród objawia życie swoje w dwojaki sposób: czynem i słowem; czyny – to jego historya; słowa – to jego literatura. Jeżeli więc literatura jest …