zanzibardaima.net
Abdilatif Abdalla amuadhimisha Karimi Nduthu
Ni fahari kubwa kwangu kushirikishwa katika maadhimisho haya ya kumkumbuka Karimi Nduthu, mmojawapo miongoni mwa mashujaa wetu wa Kenya waliojitolea maisha yao ili kuendeleza harakati za ma…