zanzibardaima.net
Majini wasilimishwa Zanzibar
Katika sehemu hii ya mfululizo wa makala za tiba, mbali ya kuendelea kuchambua mambo yanayoweza kupelekea mtu kukumbwa na hasad, Sheikh Sultan Al Mindhry anasimulia nafasi ya toba na kisa cha yeye …