zanzibardaima.net
Namna ya kulitayarisha wa shamba la miti
Kilimo ni sehemu muhimu ya maisha ya mwanaadamu, maana bila ya kula hataweza kuishi na hawezi kula kama hapajalimwa. Lakini ili kilimo kiwe endelevu na kuyafaidisha mwanaadamu, ni lazima pawe na uw…