zanzibardaima.net
Hii ndiyo hadhi ya Zanzibar kwa mujibu wa Prof. Kabudi
Kupitia kwa Prof. Palamagambah Kabudi, ambaye ni Waziri wa Katiba na Sheria wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,tumepata fursa, kwa mara nyengine tena, ya kudurusishwa kuhusu HADHI na MA…