zanzibardaima.net
Fungu Mbaraka ni ya Zanzibar
Nimefarajika sana kuona kwamba Wazanzibari wengi wamepata muamko mkubwa kuhusiana na maslahi ya Zanzibar katika suala la Kisiwa cha Latham (Fungu Mbaraka). Hii ni faraja kwa vile Tanganyika wameony…