zanzibardaima.net
Kata’ani
Haiwi! Na wala haitokuwa Kata’ani nakataa Kuonewa! Kubugudhiwa! Kusulubiwa! Kamwe haitokuwa