zanzibardaima.net
Alichokikosea Mkapa kuhusu Muungano
VYENGINEVYO Rais Benjamin Mkapa aishereheshe upya hotuba yake ya Miaka 40 ya Muungano lakini, ikiwachwa kama ilivyo, itabakia kuwa mtiririko wa sentensi zilizokosa mantiki na hoja ya kushika. Hata …