zanza.tv
Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra
Ebből a tanegységből megismerheted, hogyan hat az információs társadalom a nyelvhasználatra.