zananepishahang.com
گیس‌ فروشی؛ کار جدید برخی دختران ایرانی
یک آسیب شناس اجتماعی گفت: برخی از زنان و دختران برای کسب درآمد موهای خود را از ۱۰۰ هزار تا ۵ میلیون تومان می فروشند. به گزارش مهر، دکتر مجید ابهری افزود: در بعضی از فیلمها مثل بینوایان دختری وجود د…