zananepishahang.com
فوتبال؛ روزی تاریخی براي زنان عربستان
در اتفاقی تاریخی برای زنان عربستان، آنها برای اولین بار توانستند به طور رسمی با حضور در استادیوم‌ ورزشی شاهد یک مسابقه فوتبال حرفه‌ای باشند. بازی دیروز، جمعه دوازدهم ژانویه، در جده، میان تیم الاهلی…