zananepishahang.com
زنان ‹پر استقامت‌تر› از مردان هستند
زنان واقعا پر استقامت‌تر از مردان هستند. اگر همیشه سر این موضوع با دوستان‌تان بحث می‌کردید، حالا یک تحقیق علمی هم دارید که در راستای ادعای‌تان طرح کنید. به گزارش بی بی سی، نتایج یک مطالعه جد…