zananepishahang.com
۲۳هزار دانش آموز استان در مدارس حاشیه جاده ها تحصیل می کنند
مدیرکل راهداری حمل ونقل جاده ای کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲۳هزاردانش آموز در مدارس حاشیه جاده ها در دوره های ابتدایی ومتوسطه تحصیل می کنند. به گزارش زنان پیشاهنگ ایران به نقل از مهر، علی خوان پایه ظ…