zalutalaa.wordpress.com
Oteto od zaborava
I sad dok gledam te, setim se kao nekad, kako lepo je bilo dok smo noćima gubili tragove u beskraju, neznajući ni sami čemu sve to. Moraš priznati da bilo je lepo i da se rado setiš svake noći pro…