zaidismail.com
Dua Qunoot
Dua Qunoot Transliteration: allahumma innaa nasta ‘Eenuka wa nastaghfiruka wa nu’minubika wa natawakkalu ‘Alayka wa nuthni ‘Alaykal khair. wa nashkuru ka wa laa nak furuka w…