zabravenite.com
Епохата на Берлинската стена
Тя е символ на Студената война между два свята и две идеологии. Синоним на разделение в Европа и света.
Zabravenite