zabaviste.wordpress.com
Druga medjunarodna interdisciplinarna konferencija o umetnosti
Grupa studenata sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuje drugu studentsku MeÄ‘unarodnu interdisciplinarnu konferenciju o umetnosti (International Interdisciplinary Conference on A…