zabaviste.wordpress.com
„Kad galebovi prate ribarski brod, to je zato što misle da će izbacivati sardine u more“
Konfuzno-oneroidno stanje (subakutni delirijum, amentni sindrom) je oblik kvalitativnog poremećaja svesti. Karakteriše se smetenošću, zbunjenošću, neprepoznavanjem osoba i predmeta u svojoj okolini…