zabaviste.wordpress.com
Pahulja
To je bilo noć pred Novu godinu. Tiho se rodila jedna pahuljica.