yvonnelin.se
Goda vänner och mat
Vilken härlig dag. Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset i samverkan för en master kurs som var mer än intressant. Som vanligt är det en ynnest att få lyssna till professorer som är experter…