yvonnelin.se
Mandometer metoden för ätstörningar granskas
SBU Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering har sammanställt studier rörande Mandometermetoden. SBU identifierade tre studier som utvärderade Mandometermetoden för behandling av ätst…