yvonnelin.se
Ovetenskapliga påståenden om träning
Ibland kan man bli lite förundrad över utformning av en del påståenden om träning. De är ofta luddiga och därför omöjliga att svara på. Ta exempelvis påståendet ”Alkohol förstör din träning&#…