yvonnelin.se
Konsten att slippa ta ansvar
Att kunna ta ansvar för sina handlingar är en del av att bli vuxen. Man kan sträva efter att göra goda handlingar men livet brukar alltid erbjuda tillfällen då man känner att det blev fel. Anlednin…