yvonnelin.se
Livskvalitet enligt WHO
Världshäsloorganisationen WHO beskriver livskvalitet på följande sätt: Quality of life is defined as individuals’ perceptions of their position in life in the context of the culture and value…