yvonnelin.se
Det går att bli helt frisk
Bristande friskhetsinsikt lika illa som bristande sjukdomsinsikt Bristande sjukdomsinsikt är ett av symtomen vid #anorexia nervosa, man inser inte allvaret i sitt tillstånd. Det brukar ofta resulte…