yvonnelin.se
Mållös i dubbel bemärkelse
Jag har under mina trettiofem år inom friskvården förundrats över motionärer som inte har något specifikt mål med sin träning. Man gör det för att man ”borde” göra det och med andra ord…