yuvalyairi.com
ד”ר קציעה עלון
“מוזיאון בגלריה”- הרהורים על תערוכתו של יובל יאירי ד”ר קציעה עלון לפני כשלוש שנים הזמין אוצר הצילום של מוזיאון ישראל את האמן יובל יאירי לתאר מזווית הראייה שלו את תהליך ההתחדשות של…