yuvalyairi.com
דרור בורשטיין, הכלוב והציפור
הכלוב והציפור “כלוב הלך לתוּר אחר ציפור”, כתב קפקא : מבנה צילומי הלך לתור אחר מוטיבים בעולם שיהלמו אותו: התוצאה היא לב התערוכה הזו. אפשר לחשוב על העולם “בבת אחת”, כמשהו אח…