yuvalerel.com
כוכב העיר
לעולם לא מאוחר מדי להתחיל – תחרות הזמר לגימלאים, העיר תל-אביב-יפו בוחרת את "כוכב העיר" 2018, כל הפרטים. שבו טוב ותחזיקו חזק, זו השנה השנייה שעיריית תל אביב-יפו תקיים את תחרות השירה…