yuvalerel.com
מכור לדיבור של ניקו
מופע איחוד חד פעמי להרכב המיתולוגי "כשניקו תתחיל לדבר" בפסאז' תל אביב, ליל חמישי 22.11.2018. תומר גילת חוזר עשרים שנה ויותר לאחור עם הרגעים של אז ועכשיו. נתחיל בעבר, הרי זה מתבקש כי החל…