yuvalerel.com
שבזי פינת כחלני
מופע מחווה לשירתו של רבי שלום שבזי כחלק מציון 400 שנים להולדתו, במסגרת פסטיבל העוד הבינלאומי, מוצ"ש, 17.11.2018. נכח תיעד ומדווח – יובל אראל. אומרים על רבי שלום שבזי המכונה גם "שלם"…