yunizar.com
Malas dan Sibuk
Website ini mati suri sudah beberapa bulan yang lalu. Kalau ada waktu luan pun, malas bikin tulisan, sisanya kesibukan ngejar deadline data dan data. Malas, penyakit manusia sejaman dengan manusia …