yrsholihin.wordpress.com
Faith & Morals
Mata pelajara aqidah akhlak adalah sub mata pelajaran yang membahas ajaran agama islam dalam segi aqidah dan akhlak. Mata pelajaran aqidah akhlak juga merupakan bagian dari mata pelajaran PAI yang …