yrsholihin.wordpress.com
KANDUNGAN AL QUR’AN TENTANG MUAMALAH DAN IBADAH
PENGERTIAN MUAMALAH Muamalah berasal dari kata al-‘amalu yang merupakan istilah yang digunakan untuk mengungkapkan semua perbuatan yang dikehendaki mukallaf. Muamalah mengikuti pola muqo’alahyang b…