yrityselaman360blog.ey.com
Ihmisoikeuksien huomioiminen yritysjuristin työssä
Yritykset toimivat laajalti yhteiskunnan eri sektoreilla ja toimialoilla ja voivat toimintansa kautta vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumiseen sekä positiivisesti että negatiivisesti.