yrityselaman360blog.ey.com
Minimoi yllätykset liiketoiminnan myynnin yhteydessä – valmistele IT:n eriyttäminen huolellisesti
IT:n rooli yrityskaupoissa on kriittinen ja myyntitilanteessa sillä on usein vaikutus myös kaupan arvonmääritykseen. Jos myytävän kohteen IT-järjestelmät ja -palvelut ovat tiukasti sidoksissa myyjä…