yrityselaman360blog.ey.com
Tietosuojalaki voimaan 1.1.2019 – mitä pitää tietää?
Uusi kansallinen Tietosuojalaki (1050/2018) tuli voimaan 1.1.2019 ja se täydentää viime toukokuussa voimaan tullutta EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR). Sam…