yrityselaman360blog.ey.com
Onko aika uudistaa miten laskemme ja raportoimme yhtiöiden arvoa?
Sijoittajille raportoiminen on ja tulee aina olemaan tärkeä osa yritysjohtajien tehtäviä. Yrityksien tulee antaa sijoittajille ja muille sidosryhmille oikeanlaista tietoa siitä, miten yritys luo ta…