yrityselaman360blog.ey.com
Alku aina hankalaa, lopussa kiitos seisoo – tämä pätee myös arvonlisäverotuksessa
Monilla toimialoilla on arvonlisäverotusta koskevia tulkintatilanteita, joissa verohallinnon tulkinnat eivät ole linjassa arvonlisäverodirektiivin tai Euroopan Unionin tuomioistuimen (EUT) oikeuskä…